• Obr05
 • Obr06
 • Obr07
 • Obr08
 • Obr09
 • Obr10
 • Obr11
 • Obr12
 • Obr13
 • Obr14
 • Obr15
 • Obr16
 • Obr17
 • Obr18
 • Obr19
 • Obr20
 • Obr04
 • Obr01
 • Obr02
 • Obr03

Školní plány/programy

Školní řád

Dodatek školního řádu 

Dodatek školního řádu 

Dodatek školníko řádu

.pdf

.pdf

.pdf

.pdf

Vnitřní řád školní družiny .pdf
Provozní řád školní výdejny stravy .pdf
Koncepce rozvoje školy .pdf
Manuál pro pracovníky škol .doc
Školní program proti šikaně .pdf
Školní vzdělávací program - Modrá škola .pdf
Minimální preventivní program  .pdf