O nás

 • Jsme základní škola v městské části Klíše, která byla  otevřena roku 1930. Projektantem byl světoznámý architekt Josef Gočár.
 • Škola poskytuje žákům bezpečné a klidné prostředí.
 • Vyučování podle vlastního vzdělávacího programu "Modrá škola".
 • Výuka cizího jazyka od 1. třídy.
 • Výuka metodou CLIL
 • Od 5. ročníku výuka předmětu informatika.
 • Nabídka volitelných předmětů.
 • Kvalifikovaný a zkušený učitelský sbor.
 • Provoz školní družiny od 6,00 do 17,00 hod.
 • Velký výběr zájmových kroužků – sportovní, keramické, výtvarné, jazykové.
 • Elektronická žákovská knížka, elektronické třídní knihy.
 • Pravidelné pořádání ozdravných pobytů, školních exkurzí a výletů.
 • Lyžařský kurz pro žáky 1. a 2. stupně.
 • Cyklistický a turistický kurz.
 • Odborné učebny: informatiky a mediální výchovy, fyziky a chemie, zeměpisu, výtvarné výchovy, hudební výchovy, cizích jazyků, přírodovědy a školní dílna.
 • Školní knihovna s čtenářským klubem. 
 • Školní víceúčelové hřiště, dvě tělocvičny.
 • Interaktivní tabule ve třídách na 1. stupni a v odborných učebnách.
 • Školní automat na filtrovanou pitnou vodu.
 • Zapojení školy do dlouhodobých projektů.
 • Pedagogická intervence, logopedická náprava.
 • Výchovné poradenství a prevence rizikových situací.
 • Péče o nadané žáky.
 • Školní časopis.
 • Pozitivní atmosféra a radost z učení, podpora zdravého životního stylu.
 • Respektování individuality.
 • Vítáme nápady ze strany rodičů.

tisk Tisknout   ↑ Nahoru