Školní poradci

Mgr. Jitka Olšaníková
výchovný poradce

t: 727 945 287
e: jitka.olsanikova@zspalachova.cz

Konzultační hodiny: dle dohody

Mgr. Helena Čechurová
výchovný poradce

t: 607 038 568
e: helena.cechurova@zspalachova.cz

Konzultační hodiny: dle dohody 

 

Mgr. Ludmila Laubová
Koordinátor inkluze

t: 475 210 376
e: ludmila.laubova@zspalachova.cz

Mgr. Monika Šleisová 

Metodik sociálně patologických jevů

t: 475 210 376
e: monika.sleisova@zspalachova.cz

Mgr. Jakub Mrázek
Karierní poradce

t: 475 210 376
e: jakub.mrazek@zspalachova.cz

Bc. Monika Zahrádková

Sociální pedagog 

činnost SOCPED

t: 602 657 533 

e: monika.zahradkova@zspalachova.cz

 

Školní poradci Vám pomůžou s řešením výchovných, kázeňských a vzdělávacích problémů Vašich dětí. Poskytneme Vám odbornou pomoc v profesní orientaci žáků po absolvování ZŠ. Školní poradci jsou spojovacím článkem mezi Vámi rodiči a řadou institucí, které se zabývají specializovanou péčí o mládež (př. Pedagogicko-psychologická poradna, Krizové centrum, sociální kurátoři, policie, lékaři). Školní poradci úzce spolupracují s vedením školy, třídními i netřídními učiteli.

a) poskytujeme individuální poradenskou pomoc

  • řešení osobních, sociálních, studijních a dalších problémů
  • volbě vhodných metod a technik učení
  • při problémech se šikanou
  • psychosomatických potížích (poruchy koncentrace, zhoršení paměťových schopností, porucha spánku, aj.)
  • diagnostice a řešení specifických poruch učení a chování
  • volbě povolání (diagnostika, individuální předpoklady)

b) pracujeme s třídními kolektivy

  • v případě potřeby ze strany vyučujících, ale i na žádost žáků
  • řešíme problémy v třídních kolektivech (vztahy, možnosti změn)

LINKA BEZPEČÍ: 

800 155 555 (určena dětem a mládeži do 15 let)

RODIČOVSKÁ LINKA:

283 852 222 (určena dospělým, kteří se chtějí poradit ve věci výchovy svých dětí)

tisk Tisknout   ↑ Nahoru