• Obr05
 • Obr06
 • Obr07
 • Obr08
 • Obr09
 • Obr10
 • Obr11
 • Obr12
 • Obr13
 • Obr14
 • Obr15
 • Obr16
 • Obr17
 • Obr18
 • Obr19
 • Obr20
 • Obr04
 • Obr01
 • Obr02
 • Obr03

O nás

 • Jsme základní škola v městské části Klíše s více jak 80 letou tradicí, která byla  otevřena roku 1930. Projektantem byl světoznámý architekt Josef Gočár.
 • Škola poskytuje žákům bezpečné a klidné prostředí.
 • Vyučování podle vlastního vzdělávacího programu "Modrá škola".
 • Výuka cizího jazyka od 1. třídy.
 • Výuka metodou CLIL, matematika metodou prof. Hejného, písmo comenia script. 
 • Výuka tenisu pro žáky i jejich rodiče. 
 • Od 5. ročníku výuka předmětu informatika.
 • Nabídka volitelných předmětů na 2. stupni.
 • Kvalifikovaný a zkušený učitelský sbor.
 • Provoz školní družiny od 6,00 do 17,00 hod.
 • Velký výběr zájmových kroužků – sportovní, keramické, výtvarné, jazykové.
 • Elektronická žákovská knížka, elektronické třídní knihy.
 • Pravidelné pořádání ozdravných pobytů a sportovních kurzů, školních exkurzí a výletů.
 • Lyžařské kurzy 1. a 2. stupně ve Špindlerově Mlýně v Krkonoších.
 • Odborné učebny: informatiky a mediální výchovy, fyziky a chemie, zeměpisu, výtvarné výchovy, hudební výchovy, cizích jazyků a přírodovědy
 • Školní knihovna.
 • Školní víceúčelové hřiště, dvě tělocvičny.
 • Interaktivní tabule ve třídách na 1. stupni a v odborných učebnách.
 • Školní automat na zdravou výživu Happysnack.
 • Zapojení školy do různých projektů.
 • Úspěšnost přijetí žáků 5. ročníku na víceletá gymnázia a 9. ročníku na SŠ. 
 • Péče o žáky s SPU.
 • Prevence proti sociálně patologickým jevům.
 • SCIO testy pro žáky 5. a 9. ročníku hrazené školou. 
 • Podpora zdravého životního stylu.