Zápis dětí do 1. tříd

Termín zápisu do 1. tříd pro školní rok 2024/2025 je stanoven na 9. 4. 2024 v době 13:00 - 18:00 hod.

http://www.usti-nad-labem.cz/cz/uredni-portal/obcan/potrebuji-si-vyridit/zapis-deti-do-1-tridy-zs.html

https://zapiszs.usti.cz/

informace plakát

information EN, UA, VIET, RUS

Podání žádosti o přijetí

Podepsané žádosti o přijetí k zápisu do 1. třídy vyplněné v elektronickém systému https://zapiszs.usti.cz/ je možné doručit do školy pouze tímto způsobem:

1) Elektronické podání žádosti o přijetí  (pro vstup do systému je třeba rodné číslo dítěte) 

Podepsanou žádost (oběma rodiči) je možné oskenovat do formátu PDF a poslat do školy datovou schránkou nebo e-mailem s elektronickým podpisem.

- doporučujeme rodičům, aby si ověřili, že škola obdržela žádost

ID datové schránky: 49wxcri, e-mail: sekretariat@zspalachova.cz

2) Poštou

Originál podepsanou žádost lze zaslat také poštou v době od 1. 3. 2024 - 9. 4. 2024.

- doporučujeme rodičům, aby si ověřili, že škola obdržela žádost

 3) Osobní podání žádosti 9. 4. 2024 v době 13.00 -18.00 hod.

Při osobním podání žádosti uvede zákonný zástupce, na určeném místě v budově školy, tyto údaje:

- jméno a příjmení žadatele (dítěte),

- datum narození dítěte,

- místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování,

- kontaktní telefon a e-mailovou adresu zákonného zástupce

- označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola)

- podpis osoby, která žádost podává (podpisy zákonných zástupců dítěte)

 Doložení rodného listu dítěte, dokladu totožnosti rodiče nebo i jiné chybějící údaje, lze řešit po dohodě s rodiči i dodatečně. 

 

Pro školní rok 2024/2025 přijímáme žáky do 2 prvních tříd.

Kritéria přijetí:

1.

Dítě s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu ZŠ Ústí nad Labem Palachova 400/37, příspěvková organizace.

2.

Dítě s trvalým pobytem na území Ústí nad Labem z jiného školského obvodu, které má sourozence na ZŠ Ústí nad Labem Palachova 400/37, příspěvková organizace.

3.

Dítě s trvalým pobytem na území Ústí nad Labem z jiného školského obvodu.

4.

Dítě s trvalým pobytem mimo území Ústí nad Labem, které má sourozence na ZŠ Ústí nad Labem Palachova 400/37, příspěvková organizace.

5.

Dítě s trvalým pobytem mimo území Ústí nad Labem.

V případě, že počet dětí splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu školy, bude pořadí stanoveno losem. 

PŘÍPRAVA PŘEDŠKOLÁKA NA ŠKOLNÍ DOCHÁZKU

DESATERO PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKA 

Jak můžete pomoci svému dítěti před nástupem do základní školy

tisk Tisknout   ↑ Nahoru