• Obr05
 • Obr06
 • Obr07
 • Obr08
 • Obr09
 • Obr10
 • Obr11
 • Obr12
 • Obr13
 • Obr14
 • Obr15
 • Obr16
 • Obr17
 • Obr18
 • Obr19
 • Obr20
 • Obr04
 • Obr01
 • Obr02
 • Obr03
Přihlášky na LVVZ 2017 odevzdejte nejpozději 30. 9. 2016. Děkuji. Marek Plch - vedoucí kurzu

Kam dál...
Hlavní výbor Sdružení rodičů schválil rodičovský příspěvek ve výši 100,- Kč na žáka. Příspěvek můžete zaplatit u třídních učitelů do 31. 10. 2016.
Dnešní cvičení s Policií ČR se vydařilo. Doufáme, že získané zkušenosti nebudeme nikdy v budoucnu potřebovat.
Termíny: 4. 10., 1. 11., 6. 12. 2016, 10. 1., 7. 2., 7. 3., 4. 4., 2. 5. 2017
V hlavní nabídce najdete rozpis konzultačních hodin našich vyučujících platný od 19. 9. 2016
Od 1. 9. 2016 škola nastavila nový systém plateb od žáků. Veškeré platby za školní akce (třídní fond, výlety, exkurze aj.) budou vybírány centrálně na sekretariátu školy. bližší informace v příloze