• Obr05
 • Obr06
 • Obr07
 • Obr08
 • Obr09
 • Obr10
 • Obr11
 • Obr12
 • Obr13
 • Obr14
 • Obr15
 • Obr16
 • Obr17
 • Obr18
 • Obr19
 • Obr20
 • Obr04
 • Obr01
 • Obr02
 • Obr03

Zápis dětí do 1. tříd

Termín zápisu do 1. tříd pro školní rok 2020/2021 je stanoven na

http://www.usti-nad-labem.cz/cz/uredni-portal/obcan/potrebuji-si-vyridit/zapis-deti-do-1-tridy-zs.html

https://zapiszs.usti-nad-labem.cz/

 

Vydávání žádostí - přihlášek bude probíhat v období od 

A/ Elektronické vydání žádosti - na internetové adrese:  https://zapiszs.usti-nad-labem.cz/  ve formátu pdf. 

B/ Vyzvednutí v základní škole - přihlášku je možné si vyzvednout v úředních hodinách na sekretariátu školy

C/ Vyzvednutí na OMOŠ - Odbor městských organizací a školství Magistrátu města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 1. patro, kancelář č. 215, tel.: 475 271 243, 475 271 361