Zápis dětí do 1. tříd

Seznam identifikátorů přijatých žáků 

Termín zápisu do 1. tříd pro školní rok 2023/2024 je stanoven na 11. 4. 2023 v době 13:00 - 18:00 hod

http://www.usti-nad-labem.cz/cz/uredni-portal/obcan/potrebuji-si-vyridit/zapis-deti-do-1-tridy-zs.html

https://zapiszs.usti-nad-labem.cz/

informace plakát

information EN, UA, VIET, RUS

Podání žádosti o přijetí

Podepsané žádosti o přijetí k zápisu do 1. třídy vyplněné v elektronickém systému https://zapiszs.usti-nad-labem.cz/ je možné doručit do školy pouze tímto způsobem:

1) Elektronické podání žádosti o přijetí  (pro vstup do systému je třeba rodné číslo dítěte) 

Podepsanou žádost (oběma rodiči) je možné oskenovat do formátu PDF a poslat do školy datovou schránkou nebo e-mailem s elektronickým podpisem.

- doporučujeme rodičům, aby si ověřili, že škola obdržela žádost

ID datové schránky: 49wxcri, e-mail: sekretariat@zspalachova.cz

2) Poštou

Originál podepsanou žádost lze zaslat také poštou v době od 1. 3. 2023 - 11. 4. 2023.

- doporučujeme rodičům, aby si ověřili, že škola obdržela žádost

 3) Osobní podání žádosti 11. 4. 2023 v době 13.00 -18.00 hod.

Při osobním podání žádosti uvede zákonný zástupce, na určeném místě v budově školy, tyto údaje:

- jméno a příjmení žadatele (dítěte),

- datum narození dítěte,

- místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování,

- kontaktní telefon a e-mailovou adresu zákonného zástupce

- označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola)

- podpis osoby, která žádost podává (podpisy zákonných zástupců dítěte)

 Doložení rodného listu dítěte, dokladu totožnosti rodiče nebo i jiné chybějící údaje, lze řešit po dohodě s rodiči i dodatečně. 

 

Pro školní rok 2022/2023 přijímáme žáky do 3 prvních tříd.

Kritéria přijetí:

1.

Dítě s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu ZŠ Ústí nad Labem Palachova 400/37, příspěvková organizace.

2.

Dítě s trvalým pobytem na území Ústí nad Labem z jiného školského obvodu, které má sourozence na ZŠ Ústí nad Labem Palachova 400/37, příspěvková organizace.

3.

Dítě s trvalým pobytem na území Ústí nad Labem z jiného školského obvodu.

4.

Dítě s trvalým pobytem mimo území Ústí nad Labem, které má sourozence na ZŠ Ústí nad Labem Palachova 400/37, příspěvková organizace.

5.

Dítě s trvalým pobytem mimo území Ústí nad Labem.

V případě, že počet dětí splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu školy, bude pořadí stanoveno losem. 

PŘÍPRAVA PŘEDŠKOLÁKA NA ŠKOLNÍ DOCHÁZKU

DESATERO PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKA 

tisk Tisknout   ↑ Nahoru