Zápis dětí do 1. tříd


Termín zápisu do 1. tříd pro školní rok 2021/2022 je stanoven na 12. 4. - 13. 4. 2021 v době od 13:00 - 17:00 hod

http://www.usti-nad-labem.cz/cz/uredni-portal/obcan/potrebuji-si-vyridit/zapis-deti-do-1-tridy-zs.html

https://zapiszs.usti-nad-labem.cz/

Podání žádosti o přijetí

Podepsané žádosti o přijetí k zápisu do 1. třídy vyplněné v elektronickém systému https://zapiszs.usti-nad-labem.cz/ je možné doručit do školy pouze tímto způsobem:

1) Elektronické podání žádosti o přijetí  

Podepsanou žádost (oběma rodiči) je možné oskenovat do formátu PDF a poslat do školy datovou schránkou nebo e-mailem s elektronickým podpisem.

- doporučujeme rodičům, aby si ověřili, že škola obdržela žádost

ID datové schránky: 49wxcri, e-mail: sekretariat@zspalachova.cz

2) Poštou

Originál podepsanou žádost lze zaslat také poštou v době od 1. 4. 2021 - 13. 4. 2021.

- doporučujeme rodičům, aby si ověřili, že škola obdržela žádost

 3) Osobní podání žádosti ve dnech 12. 4. 2021 - 13. 4. 2021 v době od 13-17 hod.

V případě, že rodič nemá možnost elektronického vyplnění a tisku žádosti, lze při minimalizaci přímého kontaktu osob žádost výjimečně vyplnit přímo ve škole na předem určeném místě a vhodit do označené schránky. Informace o místě budou upřesněny.

Pokud bude podání žádosti učiněno jinou formou, např. e-mailem bez elektronického podpisu, je nutné, aby do 5 dnů žádost zákonný zástupce stvrdil originál podpisem (příp. jinou výše uvedenou formou).

Doklady dodané k žádosti k ověření totožnosti dítěte (rodný list) a prokázání vztahu k nezletilému dítěti (občanský průkaz) nebudou školou uchovávány, po ověření údajů budou skartovány v souladu se zákonem o ochraně osobních dat v platném znění.

Pro školní rok 2021/2022 přijímáme žáky do 3 prvních tříd.

Kritéria přijetí:

1.

Dítě s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu ZŠ Ústí nad Labem Palachova 400/37, příspěvková organizace.

2.

Dítě s trvalým pobytem na území Ústí nad Labem z jiného školského obvodu, které má sourozence na ZŠ Ústí nad Labem Palachova 400/37, příspěvková organizace.

3.

Dítě s trvalým pobytem na území Ústí nad Labem z jiného školského obvodu.

4.

Dítě s trvalým pobytem mimo území Ústí nad Labem, které má sourozence na ZŠ Ústí nad Labem Palachova 400/37, příspěvková organizace.

5.

Dítě s trvalým pobytem mimo území Ústí nad Labem.

V případě, že počet dětí splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu školy, bude pořadí stanoveno losem. 

PŘÍPRAVA PŘEDŠKOLÁKA NA ŠKOLNÍ DOCHÁZKU

DESATERO PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKA 

tisk Tisknout   ↑ Nahoru