• Obr05
 • Obr06
 • Obr07
 • Obr08
 • Obr09
 • Obr10
 • Obr11
 • Obr12
 • Obr13
 • Obr14
 • Obr15
 • Obr16
 • Obr17
 • Obr18
 • Obr19
 • Obr20
 • Obr04
 • Obr01
 • Obr02
 • Obr03

Zaměstnanci

Vedení školy

 

Ředitel školy

Mgr. Marek Plch

Zástupci ředitele školy

Mgr. Jitka Olšaníková

Mgr. Helena Čechurová

Výchovní poradci

Mgr. Jitka Olšaníková

Mgr. Helena Čechurová

Koordinátor školního vzdělávacího programu

Mgr. Marek Plch

Koordinátor ICT

Mgr. Petr Rys

Metodik prevence sociálně patologických jevů

 Mgr. Klára Udatná

Třídy a třídní učitelé

 

Přípravná třída 

Marta Paulová Lojková

1. A Mgr. Jana Beranová

1. B Mgr. Iva Heřmánková

 2. A Mgr. Ilona Matějovská

2. B Mgr. Andrea Šikýřová 

2. C Nela Jistelová

3. A Mgr. Radka Filoušová

3. B Tereza Čadková

4. A Mgr. Soňa Linhartová

4. B Mgr. Ludmila Laubová

4. C Mgr. Michaela Poláková

5. A Mgr. Jana Zdenková

5. B Mgr. Markéta Zemanová

6. A Mgr. Klára Udatná

6. B Ing. Zuzana Wurstová

6. C Mgr. Jan Franz

7. A Mgr. Pavla Ryšánková

7. B Mgr. Jakub Mrázek

8. A Mgr. Zuzana Hlaváčková

8. B Ing. Kateřina Škultétyová 

8. C Mgr. Lenka Kozáková

9. A Mgr. Petra Kotková

 9. B Mgr. Renata Maurencová

   

Netřídní vyučující

 

Mgr. Zdenka Fričová

Mgr. Pavla Šrůmová

Ivana Turková 

Mgr. Václav Votrubec

Marta Křížová

Ing. Ljudmila Babijova

Mgr. Hana Zecková

Bc. Lucie Andrlová

Mgr. Petr Rys

Mgr. Vendula Matoušová

 

 

   

Vychovatelky ŠD

 

Vedoucí vychovatelka

Bc. Monika Kettnerová

Vychovatelky

Lenka Jamborová

 

Lenka Machajová

 

Lenka Hejduková

 

Kateřina Mašková

 

Asistenti pedagoga

 

Bc. Monika Blažková

Jitka Tintěrová

Rita Kamenická

Kamila Tománková

Dana Karlovská

Žaneta Vávrů

Michaela Kechnerová 

Kateřina Mašková

Správní zaměstnanci

 

Sekretářka, personalistka

Dagmar Pilná

Ekonom

Ing. Dana Zoulová

Školník

Luděk Havrilec

Vedoucí školní výdejny stravy

Šárka Lescháková

Uklizečky

Gabriela Fraytágová

 
 

Jana Richterová

 

 Irina Rubešová

 

 

 

 

Vrátní

Marcel Dvořák

 

Zdeněk Michálek