• Obr05
 • Obr06
 • Obr07
 • Obr08
 • Obr09
 • Obr10
 • Obr11
 • Obr12
 • Obr13
 • Obr14
 • Obr15
 • Obr16
 • Obr17
 • Obr18
 • Obr19
 • Obr20
 • Obr04
 • Obr01
 • Obr02
 • Obr03

Žádosti a formuláře

Žádost o uvolnění žáka na dobu delší než 1 den

.doc

Žádost o uvolnění žáka na 1 den

.doc

Žádost o přestup žáka na naší školu

.doc

Žádost o odhlášení žáka ze školy

.doc

Žádost o přijetí dítěte do přípravné třídy

.doc

Čestné prohlášení pro vydání náhradního zápisového lístku

.doc

Přihláška ke studiu na střední škole

.xls

Metodický postup odvolání

.doc

Formulář na posudek o zdravotní způsobilosti žáka

.doc

Postup při zjištění záškoláctví

.doc