"Rozvoj esenciálních myšlenkových dovedností v demokratické společnosti."

Naše škola je ve spolupráci s Univerzitou J. E. Purkyně zapojena do projektu "Rozvoj esenciálních myšlenkových dovedností v demokratické společnosti.", který je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Realizace tohoto projektu bude probíhat do 31. 12. 2022.

Informace

tisk Tisknout   ↑ Nahoru