• Obr05
 • Obr06
 • Obr07
 • Obr08
 • Obr09
 • Obr10
 • Obr11
 • Obr12
 • Obr13
 • Obr14
 • Obr15
 • Obr16
 • Obr17
 • Obr18
 • Obr19
 • Obr20
 • Obr04
 • Obr01
 • Obr02
 • Obr03

Organizace školního roku

Organizace školního roku

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v naší základní škole v pondělí 2. září 2019. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2020.

Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny na 3. února – 9. února 2020.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna až pondělí 13. dubna 2020.

Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020.

31. 10. a 1. 11. 2019  ředitelské volno

 

Organizace vyučování 2. září 2019

 • slavnostní zahájení školního roku 8:30 hod.
 • ukončení vyučování 9:15 – 9:30 hod.
 • školní družina i výdejna stravy v provozu

Organizace vyučování 3. září 2019

 • 1. - 2. vyučovací hodina - třídnické záležitosti v kmenových třídách
 • 3. - 4. vyučovací hodina - vyučování dle rozvrhu 1. stupeň, 3. - 5. vyučovací hodina 2. stupeň
 • školní družina i výdejna stravy v provozu
 • od 4. září 2019 vyučování podle rozvrhu

Termíny pedagogických rad             

30. 8. 2019

20. 11. 2019

15. 1. 2020

15. 4. 2020

10. 6. 2020          

Třídní schůzky  

5. 9. 2019 – 1. třídy    16:00

11. 9. 2019    17:00

20. 11. 2019  17:00

15. 4. 2020     17:00

Další třídní schůzky, nebo konzultační dny mohou proběhnout dle potřeby jednotlivých třídních učitelů.

Zápis k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2020/2021   1. až 30. duben (§ 36 odst. 4 ŠZ). 

Schůzka rodičů budoucích prvňáků 10. 6. 2020

Den otevřených dveří  18. 3. 2020

Kroužky

Do 10. září 2019 proběhne vytvoření nabídky zájmových kroužků. Tato nabídka bude poté předložena žákům a rodičům. Žáci dostanou možnost se do zájmových kroužků přihlásit. Činnost kroužků bude zahájena v říjnu.

Sběr papíru

Termíny 2019/2020: 1. 10., 5. 11. (7:00-8:30), 3. 12.(7:00-8:30., 15:40-17:40), 7. 1., 11. 2., 3. 3., 7. 4. (7:00-8:30), 12. 5. (7:00-8:30., 15:40-17:40).