Jídelna

Školní výdejna stravy s kapacitou 300 strávníků. Obědy jsou dováženy ze Základní školy Hlavní Mojžíř.

Výdej obědů ve školní výdejně probíhá od 12:00 do 14:30.

Odhlásit obědy lze nejpozději den předem do 9:30 hodin následovně:

Výdej jídel do jídlonosičů probíhá v době od 11:55 do 12:15 hodin a je možný pouze v první den nemoci žáka.

Telefon: 606 443 777

emailová adresa: jidelna@zspalachova.cz

Platby za obědy, prováděné bankovním převodem, provádějte pouze na účet výdejny stravy 123-2398490247/0100

Platby poslané na jiné účty školy budou automaticky připsány do E-pokladny a obědy nebudou uhrazeny. 

tisk Tisknout   ↑ Nahoru