Doba a způsob placení úplaty

DOBA A ZPŮSOB PLACENÍ ÚPLATY

Výše úplaty je stanovena na 220,- Kč na jedno dítě za jeden měsíc. Úplata je hrazena 2x ročně: a) do 15. září 880,-Kč (září – prosinec), b) do 15. ledna 1 320,-Kč (leden – červen) v souladu s ustanovením §123 odst. 3 zákona č. 561/2004 (školský zákon) a vnitřní směrnice organizace o výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině. Hrazení úplaty je prováděno stržením částky ze školní elektronické peněženky. Zákonní zástupci jsou povinni zajistit na účtu svého dítěte dostatečnou peněžní hotovost.

tisk Tisknout   ↑ Nahoru