Charakteristika školní družiny

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY

Naše školní družina je rozdělena do pěti oddělení s celkovou kapacitou 114 dětí. Před i po skončení školního vyučování jsou zde děti pod dozorem zkušených pedagogických pracovníků. ŠD využívá pro svojí činnost vlastní prostory, které svým vybavením odpovídají potřebám dětí, umožňují odpočinek, různé aktivity i zájmové činnosti. Je vybavena stolními hrami, stavebnicemi, sportovním náčiním, dětskými časopisy a knihami. Všechna oddělení mohou využívat moderní technologii a audiovizuální techniku. Naše školní družina se specializuje na sportovní a estetické činnosti, které probíhají na školním hřišti s umělým povrchem, v tělocvičnách školy a v keramické dílně. K pravidelné činnosti patří zájmové kroužky výtvarné a keramické, které při ŠD pracují s velkým úspěchem již několik let. Děti si z nich odnášejí domů množství vlastnoručně zhotovených výrobků. Prezentací výtvarných a keramických prací našich žáků na výstavách a soutěžích jsme se dostali do povědomí široké veřejnosti. V rámci pohybových aktivit je oblíbený kroužek tancování.

 

tisk Tisknout   ↑ Nahoru