Informace o změně doby a způsobu placení úplaty za ŠD platná od ledna 2021

Výše úplaty je stanovena na 160,- Kč na jedno dítě za jeden měsíc ve školní družině. Úplata je hrazena 1x měsíčně, a to vždy k 15. dni v měsíci. Hrazení úplaty je prováděno stržením částky ze školní elektronické peněženky. Zákonní zástupci jsou povinni zajistit na účtu svého dítěte dostatečnou peněžní hotovost.

tisk Tisknout   ↑ Nahoru