• Obr05
 • Obr06
 • Obr07
 • Obr08
 • Obr09
 • Obr10
 • Obr11
 • Obr12
 • Obr13
 • Obr14
 • Obr15
 • Obr16
 • Obr17
 • Obr18
 • Obr19
 • Obr20
 • Obr04
 • Obr01
 • Obr02
 • Obr03
V souladu s § 183, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona, oznamuji výsledky řízení přijetí ke vzdělávání pro školní rok 2018 / 2019 Vážení rodiče, zveřejňujeme výsledky řízení přijetí ke vzdělávání pro školní rok 2019 / 2020.

Kam dál...
2. a 3. 5. proběhne focení třídních kolektivů. Harmonogram bude upřesněn.
termín pedagogické rady se z 17. 4. přesouvá na 24. 4. 2019
Dnes jsme na školní hřiště instalovali stojan pro 10 jízdních kol. Žáci, kteří budou chtít do školy jezdit na kole mají možnost si své kolo dát do stojanu. Stačí se nahlásit na recepci a pro jistotu mít zámek.
Na základě § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhlášky č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku vyhlašuji na dny 6. 5. a 7. 5. 2019 ředitelské volno. Mgr. Marek Plch
v příloze se můžete seznámit s programem.
Termín zápisu do 1. tříd pro školní rok 2019/2020 je stanoven na 9. 4. 2019 od 13:00 hod.V příloze najdete plakáty s dalšími informacemi.