• Obr05
 • Obr06
 • Obr07
 • Obr08
 • Obr09
 • Obr10
 • Obr11
 • Obr12
 • Obr13
 • Obr14
 • Obr15
 • Obr16
 • Obr17
 • Obr18
 • Obr19
 • Obr20
 • Obr04
 • Obr01
 • Obr02
 • Obr03

Vyhlášení ředitelského volna na de 18. 11. 2016

Na základě § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku vyhlašuji na den 18. 11. 201 ředitelské volno. Mgr. Marek Plch

Volný den se bude týkat školní výuky, provozu školní družiny a výdejny stravy.
 

Odůvodnění:
Ve škole probíhá celková rekonstrukce sociálních zařízení v suterénu školy. Z důvodu rekonstrukce bude uzavřena voda a práce spojené s rekonstrukcí by narušily výuku a provoz družiny.