• Obr05
 • Obr06
 • Obr07
 • Obr08
 • Obr09
 • Obr10
 • Obr11
 • Obr12
 • Obr13
 • Obr14
 • Obr15
 • Obr16
 • Obr17
 • Obr18
 • Obr19
 • Obr20
 • Obr04
 • Obr01
 • Obr02
 • Obr03

ŠABLONY 2 PRO MODROU ŠKOLU

Naše škola realizuje projekt s názvem Šablony 2 pro Modrou školu, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013852, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II.

 

 Cílem projektu je podpora společného vzdělávání, personální podpora žáků ohrožených školním neúspěchem, podpora nových metod ve výuce, rozvoj dovedností v ICT,  vytvoření zájmových klubů ve školní družině a spolupráce s rodiči a veřejností.

Harmonogram realizace projektu:
Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1.9.2019
Datum ukončení fyzické realizace projektu: 31.8.2021
Doba trvání projektu: 24 měsíců

Tento projekt je spolufinancován EU.