• Obr05
 • Obr06
 • Obr07
 • Obr08
 • Obr09
 • Obr10
 • Obr11
 • Obr12
 • Obr13
 • Obr14
 • Obr15
 • Obr16
 • Obr17
 • Obr18
 • Obr19
 • Obr20
 • Obr04
 • Obr01
 • Obr02
 • Obr03

SPOLEČNĚ NA MODRÉ ŠKOLE

Naše škola realizuje projekt s názvem Společně na Modré škole, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006540, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

SPOLEČNĚ NA MODRÉ ŠKOLE

Naše škola realizuje projekt s názvem Společně na Modré škole, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006540, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Doba realizace projektu je od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019.

Projekt je zaměřen na:

 

-personální podporu – sociální pedagog působící na škole po dobu projektu;

 

-profesní rozvoj pedagogů ZŠ - další vzdělávání pedagogů v oblasti inkluze, mentoringu, čtenářské a matematické gramotnosti, cizích jazyků;

 

-extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ – Čtenářský klub pro žáky ZŠ, Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ, Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem.

 

 

Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků ZŠ v klíčových

kompetencích.

 

Tento projekt je spolufinancován EU.