• Obr05
 • Obr06
 • Obr07
 • Obr08
 • Obr09
 • Obr10
 • Obr11
 • Obr12
 • Obr13
 • Obr14
 • Obr15
 • Obr16
 • Obr17
 • Obr18
 • Obr19
 • Obr20
 • Obr04
 • Obr01
 • Obr02
 • Obr03

Soutěž ve sběru

Školní rok 2019/2020

Sběrová soutěž:  ZŠ PALACHOVA A SRPD VYHLAŠUJÍ SOUTĚŽ VE SBĚRU DRUHOTNÝCH SUROVIN

Škola je zapojena do krajské soutěže společnosti Kovošrot. Soutěž bude hodnocena ve dvou kategoriích: papír, PET lahve

Žáci a třídy soutěží i mezi sebou v rámci školní soutěže. Nejlepší třídní kolektivy a jednotlivci budou na konci školního roku odměněni.

SBĚR PAPÍRU BUDE VŽDY JEDNOU ZA MĚSÍC (S PAPÍREM MŮŽETE NOSIT I SEŠLÁPNUTÉ PET LAHVE S UZÁVĚREM)

Termíny 2019/2020: 1. 10., 5. 11. (7:00-8:30), 3. 12.(7:00-8:30., 15:40-17:40), 7. 1., 11. 2., 3. 3., 7. 4. (7:00-8:30), 12. 5. (7:00-8:30., 15:40-17:40).