• Obr05
 • Obr06
 • Obr07
 • Obr08
 • Obr09
 • Obr10
 • Obr11
 • Obr12
 • Obr13
 • Obr14
 • Obr15
 • Obr16
 • Obr17
 • Obr18
 • Obr19
 • Obr20
 • Obr04
 • Obr01
 • Obr02
 • Obr03

Sobota plná kapříků

V sobotu 12. 11. 2016 proběhlo v dopoledních hodinách předvánoční setkání dětí a jejich rodičů či prarodičů.

Pod dohledem svých šikovných vychovatelek navštívili dvě kreativní dílny, kde tvořili na společné téma Kapři, ryby…. . Kapr, jako jeden ze symbolů českých Vánoc, byl inspirací nejen při pečení a zdobení perníčků, ale i k vytvoření vánočního keramického svícnu. Cílem tohoto setkání bylo strávit netradičně společný volný čas dětí a dospělých. Dílo se všem moc povedlo, na dětech i dospělých byla vidět radost a chuť s jakou se pustili do tvorby. Všichni, kteří se setkání zúčastnili, si jistě z příjemně stráveného dopoledne odnesli krásný zážitek. Velké poděkování proto patří vychovatelkám ŠD, Majce Přibylové, Lence Machajové, Lence Jamborové a Monice Kettnerové.

Další fotografie na: www.skdruzinazspalachova.blog.cz