ŠABLONY 2 PRO MODROU ŠKOLU


Naše základní škola a školní družina společně realizují projekt s názvem Šablony 2 pro Modrou školu, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013852, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II.

 

ŠABLONY 2 PRO MODROU ŠKOLU

Naše základní škola a školní družina společně realizují projekt s názvem  Šablony 2 pro Modrou školu, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013852, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II.

Doba realizace projektu je od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021.

Projekt je zaměřen na:

  • personální podporu základní školy – sociální pedagog
  • osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a tandemové výuky
  • extrakurikulární rozvojové aktivity pro žáky základní školy – Čtenářský klub, Klub zábavné logiky, Badatelský klub, Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
  • Klub zábavné logiky a deskových her pro účastníky školní družiny
  • využití ICT ve vzdělávání v základní škole
  • projektové dny základní školy a školní družiny
  • odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků Š

Hlavními cíli projektu jsou:

  • zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích
  • zvýšení kvality odborné přípravy včetně posílení její relevance pro trh práce.

Tento projekt je spolufinancován EU.

tisk Tisknout   ↑ Nahoru