• Obr05
 • Obr06
 • Obr07
 • Obr08
 • Obr09
 • Obr10
 • Obr11
 • Obr12
 • Obr13
 • Obr14
 • Obr15
 • Obr16
 • Obr17
 • Obr18
 • Obr19
 • Obr20
 • Obr04
 • Obr01
 • Obr02
 • Obr03

ŠABLONY 2 PRO MODROU ŠKOLU

Naše základní škola a školní družina společně realizují projekt s názvem Šablony 2 pro Modrou školu, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013852, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II.

ŠABLONY 2 PRO MODROU ŠKOLU

Naše základní škola a školní družina společně realizují projekt s názvem  Šablony 2 pro Modrou školu, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013852, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II.

Doba realizace projektu je od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021.

Projekt je zaměřen na:

 

 • personální podporu základní školy – sociální pedagog

 

 • osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a tandemové výuky

 

 • extrakurikulární rozvojové aktivity pro žáky základní školy – Čtenářský klub, Klub zábavné logiky, Badatelský klub, Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem

 

 • Klub zábavné logiky a deskových her pro účastníky školní družiny

 

 • využití ICT ve vzdělávání v základní škole

 

 • projektové dny základní školy a školní družiny

 

 • odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků Š

 

 

Hlavními cíli projektu jsou:

 

 • zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích
 • zvýšení kvality odborné přípravy včetně posílení její relevance pro trh práce.

 

Tento projekt je spolufinancován EU.