• Obr05
 • Obr06
 • Obr07
 • Obr08
 • Obr09
 • Obr10
 • Obr11
 • Obr12
 • Obr13
 • Obr14
 • Obr15
 • Obr16
 • Obr17
 • Obr18
 • Obr19
 • Obr20
 • Obr04
 • Obr01
 • Obr02
 • Obr03

Projekty a programy

O každém z projektů se dozvíte výběrem danného projektu.

Naše základní škola a školní družina společně realizují projekt s názvem Šablony 2 pro Modrou školu, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013852, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II.
Naše škola realizuje projekt s názvem Šablony 2 pro Modrou školu, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013852, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II.
Projekt OPVVV Společenství praxe pro rozvoj sociálních a občanských kompetencí: zkušenostní učení s využitím pohybových her, psychomotoriky, výchovy v přírodě a dramatické výchovy, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000660
Projekt na podporu žáků se SVP. Příjemce dotace je Ústecký kraj, který za projekt zodpovídá a provádí jeho administraci.
Místní akční plán rozvoje vzdělávání