• Obr05
 • Obr06
 • Obr07
 • Obr08
 • Obr09
 • Obr10
 • Obr11
 • Obr12
 • Obr13
 • Obr14
 • Obr15
 • Obr16
 • Obr17
 • Obr18
 • Obr19
 • Obr20
 • Obr04
 • Obr01
 • Obr02
 • Obr03

Přírodovědný klokan

Jako každým rokem, i letos, se žáci 8. a 9. ročníků účastnili soutěže Přírodovědný klokan. Nejlepšími řešiteli úloh se stali tito žáci: 1. místo Thi Thu Nguyen Ha (9.A) 2. místo Adam Ouška