• Obr05
 • Obr06
 • Obr07
 • Obr08
 • Obr09
 • Obr10
 • Obr11
 • Obr12
 • Obr13
 • Obr14
 • Obr15
 • Obr16
 • Obr17
 • Obr18
 • Obr19
 • Obr20
 • Obr04
 • Obr01
 • Obr02
 • Obr03

Školní poradci

Výchovný poradce:

 

Mgr. Jitka Olšaníková

 

telefon:

475 210 376

e-mail:

jitka.olsanikova@zspalachova.cz

konzultační hodiny:

dle dohody

 

Výchovný poradce: 

 
Mgr. Helena Čechurová  
telefon:  475210376
email: helena.cechurova@zspalachova.cz
konzultační hodiny: dle dohody

 

Metodik sociálně patologických jevů:

Mgr. Klára Udatná

 

kontakt:

475 210 376

e-mail:

klara.udatna@zspalachova.cz

 

Koordinátor společného vzdělávání:

Mgr. Ludmila Laubová

 

kontakt:

475 210 376

e-mail:

ludmila.laubova@zspalachova.cz

 

Sociální pedagog: 

Bc. Monika Blažková

kontakt:

475 210 376

e-mail:

monika.blazkova@zspalachova.cz

Školní poradci Vám pomůžou s řešením výchovných, kázeňských a vzdělávacích problémů Vašich dětí. Poskytneme Vám odbornou pomoc v profesní orientaci žáků po absolvování ZŠ. Školní poradci jsou spojovacím článkem mezi Vámi rodiči a řadou institucí, které se zabývají specializovanou péčí o mládež (př. Pedagogicko-psychologická poradna, Krizové centrum, sociální kurátoři, policie, lékaři). Školní poradci úzce spolupracují s vedením školy, třídními i netřídními učiteli.

a) poskytujeme individuální poradenskou pomoc

 • řešení osobních, sociálních, studijních a dalších problémů
 • volbě vhodných metod a technik učení
 • při problémech se šikanou
 • psychosomatických potížích (poruchy koncentrace, zhoršení paměťových schopností, porucha spánku, aj.)
 • diagnostice a řešení specifických poruch učení a chování
 • volbě povolání (diagnostika, individuální předpoklady)

b) pracujeme s třídními kolektivy

 • v případě potřeby ze strany vyučujících, ale i na žádost žáků
 • řešíme problémy v třídních kolektivech (vztahy, možnosti změn)

LINKA BEZPEČÍ: 

800 155 555 (určena dětem a mládeži do 15 let)

RODIČOVSKÁ LINKA:

 283 852 222 (určena dospělým, kteří se chtějí poradit ve věci výchovy svých dětí)