• Obr05
 • Obr06
 • Obr07
 • Obr08
 • Obr09
 • Obr10
 • Obr11
 • Obr12
 • Obr13
 • Obr14
 • Obr15
 • Obr16
 • Obr17
 • Obr18
 • Obr19
 • Obr20
 • Obr04
 • Obr01
 • Obr02
 • Obr03

Organizační pokyny k vydávání vysvědčení.

Organizace vydávání vysvědčení 30. 6. 2020:

místo: školní hřiště – příchod vchodem (bránou)  z Bezručovy ulice

8.30 – 9.00 1. stupeň

9.30 – 10.00 2. stupeň

Po ukončení vydávání vysvědčení 2. stupně se žáci 9. ročníku mohou na hřišti rozloučit se svými vyučujícími. 

Předávání se budou moci účastnit všichni žáci bez omezení počtu či nutnosti dodržovat homogennost skupin. Stále však bude nutné předložit čestné prohlášení a do škol nebudou moci osoby s příznaky virového onemocnění.

Neplatí pro žáky 1. st. a 2. stupně, kteří už čestné prohlášení odevzdali a navštěvují školu od 11. 5.,25. 5. a 8. 6. 2020.

Vysvědčení žáků, kteří se nezúčastní vydávání vysvědčení, bude možné vyzvednout o prázdninách na sekretariátu školy v úředních hodinách. 

čestné prohlášení