Oborové práce žáků 9. ročníku

Propozice pro žáky

 • každý žák si vybere jedno téma do 10.10. 2019
 • každý žák kontaktuje svého učitele  jako první a nečeká na vedoucího práce. 
 • termín odevzdání prací je nejpozději do 30.11. 2019
 • obhajoby prací se budou konat v prosinci 2019 před danou třídou a komisí učitelů
 • 9.A 12.12. 2019
 • 9.B 13.12. 2019
 • každý žák bude mít na prezentaci své oborové práce + následnou obhajobu (případné otázky učitelů) cca 15 min (3 žáci za 1 vyučovací hodinu)

Informace ke zpracování oborové práce:

 • daná práce bude mít minimální rozsah 2 – 3 stránky A4 vlastního textu + úvodní stranu + zadní stranu s použitou literaturou
 • písmo: pro nadpisy a samotný text použijte písmo Times New Roman; prostý text práce – velikost 12 bodů, nadpisy – velikost 14 bodů
 • řádkování 1,5 řádku
 • vložte čísla stránek (pozor – na titulní straně se číslo neuvádí)

Povinné součásti práce:

 • název, školní rok, jméno autora, jméno konzultanta – předlohu obálky si stáhněte ze školních stránek zde (pdf, docx)
 • obsah práce, osnova
 • úvod
 • vlastní práce
 • závěr
 • seznam použité literatury v této formě: název knihy, časopisu či internetové adresy, jméno autora, nakladatelství, rok vydání či uveřejnění
 • různé zdroje: čerpejte informace a ověřte si je u nejméně dvou různých zdrojů (např. encyklopedie, časopis, internet)
 • pokud najdete zajímavý článek či text na internetu, který se týká vašeho tématu, neopisujte jej celý bez úprav

Praktické rady a doporučení:

 • vyberte si téma, které vás zajímá a bude vás bavit
 • práci pište průběžně a konzultujte ji se svým vedoucím
 • celou práci budete obhajovat před vaší třídou a komisí učitelů
 • zkontrolujte si pravopis (pomocí Slovníku spisovné češtiny, Slovníku cizích slov nebo Pravidel českého pravopisu)
 • vše si ukládejte v počítači a zálohujte
 • k obhajobě vaší práce se doporučuje použít prezentaci (například v PowerPointu), v učebně bude interaktivní tabule
 • rozpis obhajob/prezentací

tisk Tisknout   ↑ Nahoru