• Obr05
 • Obr06
 • Obr07
 • Obr08
 • Obr09
 • Obr10
 • Obr11
 • Obr12
 • Obr13
 • Obr14
 • Obr15
 • Obr16
 • Obr17
 • Obr18
 • Obr19
 • Obr20
 • Obr04
 • Obr01
 • Obr02
 • Obr03

Oborové práce a jejich obhajoby

Naši deváťáci si vyzkoušeli nový „projekt“, kterým byly oborové práce.

Každý žák si vybral jedno téma, které ho zajímá a během dvou měsíců za pomoci vedoucího z daného předmětu napsal práci, která obsahovala alespoň dvě strany formátu A4.

V týdnu po lyžařském výcviku se konaly obhajoby, nebo spíše prezentace daných prací před očima spolužáků. Účastnili se také vyučující – vždy vedoucí práce, další vyučující daného předmětu a alespoň jeden zástupce vedení školy.

            Většina žáků si připravila prezentaci na interaktivní tabuli, někteří demonstrovali své znalosti přímo.

Děkujeme všem učitelům i žákům, kteří se projektu zúčastnili, velmi oceňujeme písemné i mluvené schopnosti našich prezentujících a gratulujeme těm nejlepším!