• Obr05
 • Obr06
 • Obr07
 • Obr08
 • Obr09
 • Obr10
 • Obr11
 • Obr12
 • Obr13
 • Obr14
 • Obr15
 • Obr16
 • Obr17
 • Obr18
 • Obr19
 • Obr20
 • Obr04
 • Obr01
 • Obr02
 • Obr03

Možnost osobní přítomnosti žáků 1. stupně ve škole od 25. 5. 2020

Vážení rodiče, zájem o osobni přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin posílejte na emailovou adresu sekretariat@zspalachova.cz

Účast žáků nebude povinná. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále pokračovat distanční výuka. 

 

Účast na vzdělávacích aktivitách ve škole bude podmíněna vyplněním Čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění.

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 18. 5. 2020.


Děkuji.

S pozdravem.

Mgr. Marek Plch
ředitel školy