• Obr05
  • Obr06
  • Obr07
  • Obr08
  • Obr09
  • Obr10
  • Obr11
  • Obr12
  • Obr13
  • Obr14
  • Obr15
  • Obr16
  • Obr17
  • Obr18
  • Obr19
  • Obr20
  • Obr04
  • Obr01
  • Obr02
  • Obr03

Možnost osobní přítomnosti žáků 1. stupně ve škole od 25. 5. 2020

Vážení rodiče, zájem o osobni přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin posílejte na emailovou adresu sekretariat@zspalachova.cz

Účast žáků nebude povinná. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále pokračovat distanční výuka. 

 

Účast na vzdělávacích aktivitách ve škole bude podmíněna vyplněním Čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění.

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 18. 5. 2020.


Děkuji.

S pozdravem.

Mgr. Marek Plch
ředitel školy