• Obr05
 • Obr06
 • Obr07
 • Obr08
 • Obr09
 • Obr10
 • Obr11
 • Obr12
 • Obr13
 • Obr14
 • Obr15
 • Obr16
 • Obr17
 • Obr18
 • Obr19
 • Obr20
 • Obr04
 • Obr01
 • Obr02
 • Obr03

Mimořádné opatření

Od 18. 9. bude nošení roušek ve školách povinné v celém Česku i během vyučování pro žáky od 2. stupně základních škol.

Roušky do škol – do tříd platí od pátku 18.9. 2020 od 00,00 hodin

• Používání roušek ve všech vnitřních prostorách škol a školských zařízení – ve třídách, při vyučování

• 2.stupeň ZŠ, SŠ, VŠ

• Výjimka jsou žáci a pedagogičtí pracovníci 1. stupně základní školy a vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje),

•Důrazné doporučení k zákazu školních hromadných akcí, školní soutěže, koncerty apod.