• Obr05
 • Obr06
 • Obr07
 • Obr08
 • Obr09
 • Obr10
 • Obr11
 • Obr12
 • Obr13
 • Obr14
 • Obr15
 • Obr16
 • Obr17
 • Obr18
 • Obr19
 • Obr20
 • Obr04
 • Obr01
 • Obr02
 • Obr03

Mateřské školy v keramické dílně

Keramickou dílnu v naší škole v měsíci říjnu navštívilo několik skupin dětí z mateřských škol.

Celkem 40 dětí z MŠ u Plavecké haly a z MŠ Pohádka vyráběly pod odborným vedením keramické muchomůrky.  Děti předškolního věku se seznámily s prostředím keramické dílny, prohlédly si prostory naší školy a navštívily prvňáčky, se kterými strávily část hodiny, a tak si vyzkoušely, co je od září čeká. Tato akce se pro kladný ohlas ze strany předškoláků i pedagogů z MŠ opakuje již několikátý podzim. Výrobky, které děti vytvořily, vypálíme, naglazujeme a do konce listopadu doručíme do školek. Na realizaci akce se podílely vychovatelky školní družiny M. Přibylová, M. Kettnerová, L. Jamborová a L. Machajová, která provázela děti po škole.  Všem děkuji za spolupráci.

                                                                                                              Monika Kettnerová

foto