• Obr05
 • Obr06
 • Obr07
 • Obr08
 • Obr09
 • Obr10
 • Obr11
 • Obr12
 • Obr13
 • Obr14
 • Obr15
 • Obr16
 • Obr17
 • Obr18
 • Obr19
 • Obr20
 • Obr04
 • Obr01
 • Obr02
 • Obr03

Kroužky pro školní rok 2017/2018

  KROUŽKY ORGANIZOVANÉ ŠKOLOU

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

NEPLACENÉ KROUŽKY

NÁZEV

TERMÍN

ČAS

VEDOUCÍ

Míčové hry II. stupeň 

út

7:30 - 8:15

Mgr. L. Kozáková

Zdravotní TV

čt

7:30 - 8:15

Mgr. L. Kozáková

Školní noviny

průběžně

po domluvě

Mgr. P. Paláková

Florbal 3. – 5. třída         

po

7:30 – 8:15          

Mgr. M. Plch

Přehazovaná 4. – 5. třída

st

7:30 - 8:15

Mgr. J. Mrázek

Kroužek španělštiny 1. a 2. st.

čt

14:20 – 15:05

Mgr. Hana Zecková

Sportovní a pohybové hry pro děti 1. – 3. třída zaměřené na házenou

čt

7:30 – 8:15

Mgr. Michaela Koutná

Dramatický kroužek

út

14:00 – 15:00

Marta Paulová Lojková

Příprava na přijímací zkoušky na SŠ

st

7:30 – 8:15  

Ing. Kateřina Škultétyová

Pedagogická intervence

út

7:30 – 8:15  

Mgr. J. Zdenková

Pedagogická intervence

čt

7:30 - 8:15

L. Jamborová

Pedagogická intervence

čt

7:30 - 8:15

Mgr. I. Matějovská

Výtvarný 1. stupeň

st 

14:00 15:30 

L. Machajová

Výtvarný 1. stupeň

14:00 - 15:30

L. Jamborová

Výtvarný 1. stupeň

14:00 - 15:30

Bc. M. Kettnerová

Taneční kroužek ŠD

st

14:00 – 15:00

Lenka Hejduková

 

 

PLACENÉ KROUŽKY

NÁZEV

TERMÍN

ČAS

VEDOUCÍ

Keramika

po

14:00 – 15:30

M. Přibylová

Keramika

út

14:00 – 15:30

Bc. M. Kettnerová

Keramika

út

15:30 – 17:00

Bc. M. Kettnerová

Keramika

st

15:00 – 16:30

l. Jamborová

Keramika

čt

14:00 – 15:30

L. Jamborová

Keramika

čt

15:30 – 17:00

L. Jamborová

Tenisová škola         

po - pá

po domluvě s trenérem

Mgr. J. Sobotka