• Obr05
 • Obr06
 • Obr07
 • Obr08
 • Obr09
 • Obr10
 • Obr11
 • Obr12
 • Obr13
 • Obr14
 • Obr15
 • Obr16
 • Obr17
 • Obr18
 • Obr19
 • Obr20
 • Obr04
 • Obr01
 • Obr02
 • Obr03

Kroužky 2016/2017

3. 10. 2016 byla zahájena činnost kroužků. Po domluvě s vedoucími kroužků je možné se na některé ještě přihlásit.

KROUŽKY ORGANIZOVANÉ ŠKOLOU

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

NEPLACENÉ KROUŽKY

NÁZEV

TERMÍN

ČAS

VEDOUCÍ

Chemická praktika pro 9. ročník

7:30 - 8:15

Mgr. R. Maurencová

Míčové hry II. stupeň 

čt

7:30 - 8:15

Bc. L. Kozáková

Školní noviny

průběžně

po domluvě

Mgr. P. Paláková

Florbal 4. – 5. třída         

út

7:30 – 8:15          

Mgr. M. Plch

Pohybové hry 4. – 5. třída

po

7:30 - 8:15

Mgr. J. Mrázek

Kroužek 1. pomoci 6. – 7. třída

7:30 – 8:15

Mgr. Jan Franz

Kroužek španělštiny 1. a 2. st.

po

14:30 – 15:30

Mgr. Hana Zecková

Sportovní a pohybové hry pro děti 1. – 3. třída zaměřené na házenou

út

14:00 – 15:00

Mgr. Michaela Koutná

Taneční kroužek – pohybové skladby 1. a 2. st.

čt

14:00 – 15:00

Mgr. Andrea Šikýřová

Ambulantní náprava

po

7:30 – 8:15  

Mgr. P. Paláková

Ambulantní náprava

út

7:30 – 8:15  

Mgr. J. Zdenková

Ambulantní náprava

st

7:30 - 8:15

Mgr. L. Skočdopolová

Ambulantní náprava

st

7:30 - 8:15

Mgr. P. Kotková

Ambulantní náprava

st

7:30 - 8:15

Bc. L. Kozáková

Ambulantní náprava

čt

7:30 - 8:15

L. Jamborová

Ambulantní náprava 

čt

7:30 - 8:15

Mgr. I. Matějovská

Výtvarný 1. stupeň

st 

14:00 15:30 

L. Machajová

Výtvarný 1. stupeň

14:00 - 15:30

M. Přibylová

Výtvarný 1. stupeň

út

14:00 - 15:30

L. Jamborová

Výtvarný 1. stupeň

14:00 - 15:30

Bc. M. Kettnerová

 

 

PLACENÉ KROUŽKY

NÁZEV

TERMÍN

ČAS

VEDOUCÍ

Keramika

po

14:00 – 15:30

M. Přibylová

Keramika

po

15:30 – 17:00

M. Přibylová

Keramika

út

14:00 – 15:30

Bc. M. Kettnerová

Keramika

út

15:30 – 17:00

Bc. M. Kettnerová

Keramika

st

15:00 – 16:30

M. Přibylová

Keramika

čt

14:00 – 15:30

L. Jamborová

Keramika

čt

15:30 – 17:00

L. Jamborová

Tenisová škola         

po - pá

po domluvě s trenérem

Mgr. J. Sobotka

Veselá věda 

www.veselaveda.cz

st

14:00 - 15:00