• Obr05
 • Obr06
 • Obr07
 • Obr08
 • Obr09
 • Obr10
 • Obr11
 • Obr12
 • Obr13
 • Obr14
 • Obr15
 • Obr16
 • Obr17
 • Obr18
 • Obr19
 • Obr20
 • Obr04
 • Obr01
 • Obr02
 • Obr03

Řečový kroužek

Orientuje se na žáky se SVP, žáky ohrožené školním neúspěchem a na vyrovnání příležitostí žáků sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí zvyšováním komunikativních kompetencí a kompetencí k učení.

Řečový kroužek  je financován z projektu  PROKOM  - Projekt na podporu žáků se SVP

Příjemce dotace je Ústecký kraj, který za projekt zodpovídá a provádí jeho administraci.

Z projektu je hrazeno: 

 SPECIÁLNÍ PEDAGOG

- přímo pracuje s cílovou skupinou žáků,

- komunikuje a konzultuje s rodiči žáků,

- spolupracuje s třídními učiteli, metodiky a experty v oblasti komunikativních kompetencí.

 VYBAVENÍ:

- klokanův kufr

- logopedické zrcadlo

- logopedický bzučák

- Logico Piccolo

- odborné publikace

- tablety a logopedický SW

termíny:  

 úterý 13:30 – 14:15hod.

 

Mgr. Lenka Ježová

lenka.jezova@zspalachova.cz