• Obr05
 • Obr06
 • Obr07
 • Obr08
 • Obr09
 • Obr10
 • Obr11
 • Obr12
 • Obr13
 • Obr14
 • Obr15
 • Obr16
 • Obr17
 • Obr18
 • Obr19
 • Obr20
 • Obr04
 • Obr01
 • Obr02
 • Obr03

ITFitness

Že naše škola exceluje pouze v oblasti sportu? Kdepak! Tentokrát se našim žákům podařilo obstát i ve zcela odlišné kategorii, konkrétněji v oblasti informační a komunikační techniky a jejího užití.

Účastnili se totiž soutěže nesoucí název ITFitness, která byla pořádána společností  eSkills for Jobs Czech Republic za účelem dát šanci žákům druhého stupně zjistit, jak jsou schopni zacházet s internetem dle stanovených měřítek. Soutěž probíhala formou počítačového testování a každý soutěžící měl na dokončení libovolný čas. Každému žákovi byl po dokončení a vyhodnocení vytisknut diplom s hodnotou jeho znalostí práce na internetu. Mimo ověření dovedností získali žáci, ale také možnost vyhrát nějaké ceny, ovšem formou slosování. Podmínkou pro zařazení školy do slosování bylo nafotit alespoň jednu skupinu žáků, která se zúčastnila testování a již obdržela diplomy, jejichž přítomnost byla na fotce podstatná. Z celkového počtu 60 škol napříč republikou bylo vylosováno 5 škol a shodou okolností byla vylosována naše škola! V současné době vyčkáváme až se zástupci společnosti eSkills for Jobs Czech Republic spojí s vedením školy o předání cen.