• Obr05
 • Obr06
 • Obr07
 • Obr08
 • Obr09
 • Obr10
 • Obr11
 • Obr12
 • Obr13
 • Obr14
 • Obr15
 • Obr16
 • Obr17
 • Obr18
 • Obr19
 • Obr20
 • Obr04
 • Obr01
 • Obr02
 • Obr03

Změna organizace začátku školního roku pro 1. ročník

Změna organizace začátku školního roku pro 1. ročník na Základní škole Ústí nad Labem, Palachova 400/37.

1. 9. 2020

Příchod do školy horním vchodem (bude označen jako vchod pro přípravnou třídu a třídy 1. A a 1. B.) od 8. 15 hod. Začátek úvodní hodiny 8. 30 hod.

Vzhledem k informacím v manuálu MŠMT ze dne 17. 8. 2020 Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19, se doporučuje, aby byl pobyt zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob uvnitř budovy škol a školských zařízení omezen, pokud to lze. V opačném případě se doporučuje dle možností školy vyčlenit zónu pro všechny cizí příchozí osoby s nastavením příslušných protiepidemických opatření.

Na základě těchto doporučení Vás žádám, aby budoucího prvňáčka doprovodili do třídy na zahájení školního roku maximálně dvě dospělé osoby. Při pobytu v prostorách školy prosím zvažte použití ochranných prostředků dýchacích cest.

Škola dále upozorňuje zákonné zástupce dětí a žáků, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. 

2. – 4. 9. 2020

Pro příchod dětí a rodičů do školy je pro školní rok 2020/2021 určen horní vchod v době 8.10 – 8.30 hod.

V těchto dnech je možné, aby do třídy doprovodil dítě jeden dospělý.

Od 7. 9. 2020

V době od 8.10 do 8.30 budou rodiče předávat děti třídním učitelkám, nebo jiné pověřené osobě v prostoru horního vchodu. Vstup do školy bez předchozí domluvy nebude rodičům umožněn.

Pro děti, které budou chodit do ranní družiny je určen dolní (hlavní) vchod. 

Děkuji za pochopení a přeji hodně zdraví a úspěšný školní rok.

Mgr. Marek Plch

    ředitel školy