• Obr05
 • Obr06
 • Obr07
 • Obr08
 • Obr09
 • Obr10
 • Obr11
 • Obr12
 • Obr13
 • Obr14
 • Obr15
 • Obr16
 • Obr17
 • Obr18
 • Obr19
 • Obr20
 • Obr04
 • Obr01
 • Obr02
 • Obr03

Informace o pobytu osob ve škole a úředních hodinách

Pobyt zákonných zástupců a dalších osob v budově školy

Pobyt zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob uvnitř budovy školy bude omezen. Zónou  pro všechny cizí příchozí osoby bude prostor recepce školy. V tomto prostoru budou všichni příchozí dodržovat příslušná protiepidemická opatření podle pravidel vyplývajících ze semaforu a dbát pokynů pracovníka recepce. Vstup osob do dalších prostor školy bude pracovníkem recepce povolen pouze v případě předem domluveného termínu jednání na sekretariátu nebo ředitelství školy.

Úřední hodiny sekretariátu budou z důvodu minimalizace rizik v pondělí a středu v době 8:30 - 10:30, 13:00 - 15:00. Schůzky na sekretariátu nebo ředitelství školy budou probíhat pouze po předchozí domluvě. Konzultace a schůzky s vyučujícími budou probíhat pouze elektronicky, nebo telefonicky.

Schůzky domlouvejte na:

+420 475 210 376, +420 725 098 488, sekretariat@zspalachova.cz

 

Děkujeme za pochopení.