• Obr05
 • Obr06
 • Obr07
 • Obr08
 • Obr09
 • Obr10
 • Obr11
 • Obr12
 • Obr13
 • Obr14
 • Obr15
 • Obr16
 • Obr17
 • Obr18
 • Obr19
 • Obr20
 • Obr04
 • Obr01
 • Obr02
 • Obr03

Organizační pokyny k osobnímu podání žádosti pro přijetí dítěte do 1. třídy.

Osobní podání žádosti proběhne ve dnech 28. 4. 2020 - 29. 4. 2020 v době od 13:00 - 17:00 hod.

V případě, že rodič nemá možnost elektronického vyplnění a tisku žádosti, lze žádost výjimečně vyplnit přímo ve škole.

Přístup k osobnímu podání žádosti ve škole bude horním vchodem, kde budou k dispozici přihlášky, obálky a schránka. 

Při osobním podání žádosti vyplní zákonný zástupce v budově školy, tyto údaje:

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte)
 • datum narození dítěte
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování
 • kontaktní telefon a e-mailovou adresu zákonného zástupce
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola)
 • podpis osoby, který žádost podává (podpisy zákonných zástupců dítěte)

Doložení rodného listu dítěte, dokladu totožnosti rodiče nebo i jiné chybějící údaje budeme řešit po dohodě s rodiči dodatečně.