• Obr05
 • Obr06
 • Obr07
 • Obr08
 • Obr09
 • Obr10
 • Obr11
 • Obr12
 • Obr13
 • Obr14
 • Obr15
 • Obr16
 • Obr17
 • Obr18
 • Obr19
 • Obr20
 • Obr04
 • Obr01
 • Obr02
 • Obr03

Detaily rozvolňování od 11. května 2020

Detaily k rozvolňování, které se uskuteční od 11. května 2020:

Vláda svým usnesením č. 491 ze dne 30. dubna 2020 rozhodla o tom, že od 11. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků a studentů závěrečných ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol, a to zejména za účelem přípravy na maturitní a závěrečné zkoušky a absolutoria.  Do škol budou moci docházet také žáci 9. ročníků, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky  na střední školy. Docházka u výše uvedených nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků.

Od 25. května bude možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Účast žáků však nebude povinná. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále pokračovat distanční výuka. 

Účast na vzdělávacích aktivitách ve škole bude podmíněna vyplněním Čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění.

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy; v případě žáků 1. stupně do 18. 5. 2020; v případě žáků 9. ročníku do 7. 5. 2020.

zájem o docházku do školy posílejte na email  sekretariat@zspalachova.cz

Stravování pro žáky pravděpodobně z personálních a hygienických důvodů nebudeme schopni zajistit. 

Informace pro 9. ročníky:

Informace pro 1. stupeň:

Čestné prohlášení

MŠMT Ochrana zdraví a provoz základních škol

Mimořádné opatření Č. j.: MZDR 15757/2020-13/MIN/KAN